Въведение в система "Знамогика"

Какво представлява система "Знамогика", как се твори истинска образователна иновация и защо е нужно да сменим ракурса.

   Watch Promo

Въвеждащ курс във философията и принципите на система "Знамогика" - една иновативна, отворена, творческа система, задаваща нов поглед върху образованието като ценност. Преглед на основните образователни ресурси по предметни области (направления), с въвеждаща методическа информация. Място за разсъждаване и дискутиране на новите явления и тенденции в мисленето и живота тук и сега, които рефлектират върху развитието на децата, дефинират ученето през целия живот като естествена човешка потребност и налагат създаване на нов, адекватен на времето и развиващ човешкия потенциал образователен модел.

Как протича този курс и какви възможности предлага:
1. Учите онлайн отвсякъде, с помощта на лаптоп (или др. компютър), таблет или мобилен телефон. Нужно е да разполагате с добър Интернет, за да може да изгледате спокойно видео материалите.
2. Започнете ли курса, може да учите когато и както намирате за потребно, с Ваши собствени темпове. Курсът с материалите към него са Ви на разположение през цялото време на курса, както и след като го завършите.
3. Учите с други хора, като споделяте своята гледна точка, опит и идеи. За целта е предвидена опция Дискусия. Прецизирате своето учене, като задавате индивидуални въпроси и получавате индивидуални отговори след всяка лекция.
4. Лекционният курс е разделен на секции, като всяка секция съдържа определен брой лекции и тестове. Преглеждайки съдържанието на курса, може сами да се ориентирате в темите и да си организирате времето, в което да посещавате курса онлайн и да четете лекциите, да задавате въпроси, да участвате в дискусия, да гледате видео материалите, да вземате тестовете.
5. Винаги може да се връщате и да си припомняте някои от лекциите, да вземате повторно тест, да проверявате как тече дискусията по дадената лекция и т.н. Може и да надниквате изпреварващо в някоя от темите, чието заглавие Ви е заинтригувало ;) Най-ценното е споделянето на разсъждения в дискусиите, затова не пропускайте да се включите в тях.
6. На завършилите курса, по тяхна заявка (без допълнително заплащане), се издава сертификат. Този сертификат не носи кредити, защото считаме, че не точките, а знанията, уменията и нагласите са важните при самоусъвършенстването, както и споделянето на идеи и създаването на контакти, на общност от съмишленици - една безценна възможност за всички Вас, за които истинското образование е призвание и мисия.


Този курс е първият от серията курсове по система "Знамогика", с които стъпка по стъпка ще Ви въведем в системата и ще Ви поведем по пътя на знамогическата теория, методика и практика. Курсът е ориентиран както към учители, така и към родители, които вече ползват или възнамеряват да ползват образователните ни ресурси, а също и към всеки търсач на интересни и развиващи начини и източници за самоусъвършенстване.

Включете се!


Your Instructor


Емилия Йорданова
Емилия Йорданова

Създател на система "Знамогика".

Дългогодишен, практикуващ педагог.
Автор. Редактор. Преводач.
Образователен реформатор.

Frequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Потопете се в нашия знамогически свят и открийте нови полета за себеизява. Дерзайте!

Get started now!