Готово ли е детето за училище?

Мини-курс в помощ на родители и учители за определяне на готовността на детето за училище в контекста на съвременната реалност, с практически насоки за действие

   Watch Promo

Този мини-курс възникна в отговор на многото въпроси, които вълнуват родителите преди постъпването на детето им в първи клас, осъзнавайки своята важна роля за това, детето им да се чувства уверено, мотивирано и ентусиазирано от предстоящото важно събитие в неговия живот, като тази увереност се гради на здравата опора на една истинска, стабилна готовност за учене в училище. Той е ориентиран и към учители, които разсъждават отвъд логиката ДОС - тетрадки - тест. Съдържанието на курса е базирано на дългогодишен опит от работа с деца на тази възраст и успешната им подготовка за І клас, както и на наблюдения и търсения в областта на обучението и развитието на съвременните деца в предучилищна възраст, и на иновативните тенденции в образованието, наложени от необходимостта да се даде нов прочит на понятието "личностна готовност".

Курсът се състои от две основни секции, със серия от лекции към всяка от тях. Смисълът на курса е да зададем посока за разсъждения и идеи при подготовката на децата за училище. Включвайте се в дискусиите и задавайте въпроси, за да извлечете максимална полза от курса чрез общуване с другите.


 

Как протича този курс и какви възможности предлага:

1. Учите онлайн отвсякъде, с помощта на лаптоп (или др. компютър), таблет или мобилен телефон. Нужно е да разполагате с добър Интернет, за да може да изгледате спокойно видео материалите.
2. Започнете ли курса, може да учите когато и както намирате за потребно, с Ваши собствени темпове. Курсът с материалите към него са Ви на разположение през цялото време на курса, както и след като го завършите.
3. Учите с други хора, като споделяте своята гледна точка, опит и идеи. За целта е предвидена опция Дискусия. Прецизирате своето учене, като задавате индивидуални въпроси и получавате индивидуални отговори след всяка лекция.
4. Лекционният курс е разделен на секции, като всяка секция съдържа определен брой лекции и тестове. Преглеждайки съдържанието на курса, може сами да се ориентирате в темите и да си организирате времето, в което да посещавате курса онлайн и да четете лекциите, да задавате въпроси, да участвате в дискусия, да гледате видео материалите, да вземате тестовете.
5. Винаги може да се връщате и да си припомняте някои от лекциите, да вземате повторно тест, да проверявате как тече дискусията по дадената лекция и т.н. Може и да надниквате изпреварващо в някоя от темите, чието заглавие Ви е заинтригувало ;) Най-ценното е споделянето на разсъждения в дискусиите, затова не пропускайте да се включите в тях.
6. На завършилите курса, по тяхна заявка (без допълнително заплащане), се издава сертификат. Този сертификат не носи кредити, защото считаме, че не точките, а знанията, уменията и нагласите са важните при самоусъвършенстването, както и споделянето на идеи и създаването на контакти, на общност от съмишленици - една безценна възможност за всички Вас, за които истинското образование е призвание и мисия.

Frequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Тръгнете с нас на училище!

Get started now!